Episode 23 - Vegeta's Secret Plan! Tragic Attack Upon the Namekians


Synopsis: Having escaped Freeza's spaceship, Vegeta terrorizes a Namekian village for their dragon ball.